สัมมนา


วางแผนรับทรัพย์ เกษียณสุข

วันที่ :
30 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
14.30-17.00 น.
สถานที่ :
ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน Money Expo Year-End 2017
ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
วิทยากร :
คุณอุมาพันธุ์  เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
Scroll To Top