สัมมนา


เจาะหุ้นเด่น รับปีจอ

วันที่ :
2 ธันวาคม 2560
เวลา :
15.00-17.30 น.
สถานที่ :
ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน Money Expo Year-End 2017
ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
วิทยากร :
คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP  บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน)
คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
Scroll To Top