สัมมนา


ลดภาษีท้ายปีด้วย LTF RMF ประกัน

วันที่ :
3 ธันวาคม 2560
เวลา :
15.00-17.30 น.
สถานที่ :
ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน Money Expo Year-End 2017
ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
วิทยากร :
วิทยากร
คุณนฤมล บุญสนอง นักวางแผนทางการเงิน
คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ซีอีโอ “เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์”
Scroll To Top