สัมมนา


เลือกหุ้นสตรอง ท้าความผันผวน

วันที่ :
6 สิงหาคม 2559
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
สถานที่ :
เวทีกลาง เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 10
ณ เวทีกลาง เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
สัมมนาหัวข้อ "เลือกหุ้นสตรอง ท้าความผันผวน"


สำรองที่นั่งฟรี !!!
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-690-0921
วิทยากร :
คุณธวัชชัย อัศวพรไชย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Scroll To Top