สัมมนา


STOCK WARS

วันที่ :
7 กรกฎาคม 2559
เวลา :
13.00 - 17.00 น.
สถานที่ :
SF World Cinema ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียด :
STOCK WARS
"SMART BEAR VS RICH BULL"
อภิมหาสงครามหุ้น แห่งศตวรรษ
นักลงทุนที่ STRONG เท่านั้น จึงจะเป็นผู้ชนะในสงครามนี้


ในวันพฤหัสบดี  7 กรกฎาคม 2559 13.00-17.00 
ณ SF World Cinema ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


สอบถามที่ นั่ง โทร 02-690-0921 
วิทยากร :
- คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา   กรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซียไซรัส
- คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์  บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

และ Special Guests สุดพิเศษ

คุณวศิน วณิชย์วรนันต์  ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย
คุณ ปุณยวีร์ จันทรขจร หรือ โค้ชเป๊ก จาก  SuperTrader
Scroll To Top