Money Morning

“สีสันการเงินยามเช้า ที่ช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงย”
 

ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 8.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ 3SD ช่อง 28
Facebook Live Fanpage Facebook : Money and Banking TV

เกาะติดความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนทั่วโลกที่น่าสนใจ เปิดโลกการเงินโดยเฉพาะประเด็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม เติมความงอกเงยให้การลงทุน แนะนำทิศทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่จะตอบรับกำลังซื้อและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในอนาคต ผ่านการนำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจ สีสัน และความเคลื่อนไหวเด่นจากทั่วโลก พร้อมการสนทนาด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในการที่ปรึกษา วางแผนการเงิน การออม และการลงทุน รวมไปถึงการทำธุรกิจ

รูปแบบรายการ มี 3 ช่วง ดังนี้

อัพเดทข่าวสาร

อัพเดทข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

รายงานพิเศษต่อยอดอาชีพ  สร้างเงินล้าน

ออมเงินล้าน : แนะวิธีสร้างการออมส่วนบุคคล แชร์เทคนิคนักลงทุนที่มีชื่อเสียง
Startup Idea : ไอเดียสร้างธุรกิจจากตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ Startup Fintech SME
วางแผนการเงิน : การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆของชีวิต
 

สีสันการเงิน

สีสันเศรษฐกิจ การเงิน ภาคธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจและสนุกสนานในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวความคิดใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ


รายการสด
view |

รายการย้อนหลัง

MoneyMorning 31 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
352 view

MoneyMorning 30 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
369 view

MoneyMorning 29 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
350 view

MoneyMorning 26 มกราคม 256

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
316 view

MoneyMorning 25 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
354 view

MoneyMorning 24 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
344 view

MoneyMorning 23 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
380 view

MoneyMorning 22 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
321 view

MoneyMorning 19 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
323 view

MoneyMorning 18 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
323 view

MoneyMorning 17 มกราคม 2561

Money Morning สีสันทางการเงินยามเช้า ที่จะทำให้เข้าใจการลงทุน ในมุมง่ายๆและใกล้ตัว
357 view
Media Associated Co.,Ltd.
42/38 Chokchai-Ruammit Soi, Vipavadi-rungsit Road, Bangkok 10900
Tel. (662) 0-26914126-30 Fax: (662) 0-26915825
e-mail : mbtv@moneyandbankingtv.com
 
กรอกอีเมลของท่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
Copyright 2010 © Media Associated Co.,Ltd. All rights reserved.
Scroll To Top