Money Delivery

“เสิร์ฟข่าวข่าวเศรษฐกิจ เจาะลึกการลงทุน ส่งตรงถึงหน้าจอคุณ”

รอบรู้ ล้วงลึก เศรษฐกิจรอบวัน ทันตลาดเงิน ตลาดทุน เข้าถึงสถานการณ์วันต่อวัน สด...ตรงจากกอง บก.การเงินธนาคาร

ออกอากาศ  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 – 22.30 น.
สถานีโทรทัศน์ข่าว 24 ชั่วโมง TNN24 ช่อง 16 

 

รูปแบบรายการ มี 4 ช่วง ดังนี้

MONEY Round up

ประเด็นข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ที่น่าสนใจประจำวัน ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจ

Money Exclusive

สัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ในองค์กรชั้นนำ ด้านการเงิน การลงทุน  รายงานพิเศษทางด้านการเงินการลงทุน  เจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจแวดวงการเงินการลงทุน รูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจ หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ อาทิ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน / เพิ่มพลังการลงทุนด้วยกองทุนรวม / วางแผนการเงินวัยเกษียณ สัมภาษณ์นักวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ และอนุพันธ์

World Update

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศแบบเรียลไทม์  ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งในตลาดเอเชีย ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป เพื่อเป็นแนวทางประเมินความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันต่อไป
 

Money Product

ผลิตภัณฑ์การเงินที่น่าสนใจในแต่ละวัน


รายการสด
view |

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top