กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

14 มิถุนายน 2560

ชู1ปียิลด์1.70%มูลค่าโครงการหมื่นล. KTAMขาย2กองทุนตราสารหนี้ตปท.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 153 (KTFF153) อายุโครงการ 1 ปี และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 154 ( KTFF154) อายุโครงการ 3 เดือน มูลค่าโครงการกองทุนละ 10,000 ล้านบาท เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
          โดยกองทุนKTFF153 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China , Agricultural Bank of China , China Construction Bank (Asia) Corp. Ltd ,บัตรเงินฝาก Bank of Communications และ Industrial and Commercial Bank of China ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ19%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนเงินฝากประจำ China Construction Bank ผลตอบแทนประมาณ 1.70%ต่อปี
          ส่วนกองทุน KTFF154 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China , Agricultural Bank of China , China Construction Bank (Asia) Corp. Ltd , บัตรเงินฝาก Bank of Communications และ Industrial and Commercial Bank of China ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ17%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในบัตรเงินฝาก Wing Lung Bank ผลตอบแทนประมาณ 1.40%ต่อปี โดยทั้ง2กองทุน มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา
          สัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อ โดยเฉพาะในตราสารอายุคงเหลือมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เนื่องจาก การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงลดปริมาณการออกพันธบัตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติ มียอดขายสุทธิ จำนวน 10,500 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.50% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 2.00% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.60% ต่อปี ส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุตามแรงขายทำกำไรก่อนการประชุม FED และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องกาตาร์ถูกตัดความสัมพันธ์ทางการทูต หรือผลการเลือกตั้งในอังกฤษที่ไม่เป็นไปตามคาด ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าแรงขายส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงจนมาอยู่ในระดับที่ต่ำมากในช่วงก่อนหน้า โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐอายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.35% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 1.77% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.21% ต่อปี-

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top