เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


15 มีนาคม 2562

สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ SME ไทยสู่สากล จัดงานการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3


 
สสว.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ SME ไทยสู่สากล
จัดงานการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
 
        สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ตั้งเป้าหวังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
        นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวการจัดประกวด รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ว่า ในการจัดงานครั้งนี้ สสว. ยังคงร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดดังกล่าว โดยในปี 2562 นี้ สสว. ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards  ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจ   ไม่เกิน 3 ปี  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562  เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
        ผอ. สสว. เผยว่าผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าประกวดรางวัลในปีนี้ จะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้นเป็นลำดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด  นอกจากนี้ ยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
 จากซ้าย  1. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 2. ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 3. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
5. นายสุรเชษฐ์ พลวณิช  ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาแนะนำ 
 
         สำหรับการประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards ได้มีการจัดประกวดมาแล้ว 10 ครั้ง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 10,000 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว 3 กิจการ  อีกทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสนใจจะเข้าจดทะเบียนในตลาด อีกกว่า 10 กิจการ  ซึ่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
         สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ติดต่อได้ที่ นายอำพล วรธงไชย โทรศัพท์ 083-202-9999   อีเมล smesnationalawards2019@gmail.com  นางสาวอมีนา ชุดไทยสง อีเมล amena@ftpi.or.th โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 582  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.smesnationalawards.com และ application SME CONNEXT  หรือจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายังอีเมล smesnationalawards2019@gmail.com  หรือโทรสาร 02-954-6663
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top