เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


11 มกราคม 2562

กระทรวงพาณิชย์ยกระดับแฟรนไชส์ให้เป็นตามมาตรฐานสากล


         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยสูงถึง 250,000 ล้านบาท และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต   สำหรับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ระดับสากล 
          ปัจจบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,734 ราย โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ (Franchise Standard) จำนวน 273 ราย แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจอาหาร จำนวน 118 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 58 ราย ธุรกิจการศึกษา จำนวน 39 ราย ธุรกิจบริการ จำนวน 30 ราย ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 14 ราย และธุรกิจค้าปลีก จำนวน 14 ราย

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top