เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 มีนาคม 2561

ธปท. จับมือ 14 แบงก์ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ ตั้ง Thailand Blockchain Community Initiative


              นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทนจากภาคธนาคาร 14 แห่ง รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง 7 แห่ง ก่อตั้งโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังมีหลากบริการทางเงินที่กำลังอยู่ระหว่างทดสอบใน Regulatory Sandbox ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ blockchain วงเงิน 1,350,000 บาท คาดเริ่มใช้ในไตรมาส 3/61 เป็นต้น

              นอกจากนี้อยู่ระหว่างหารือกับธนาคารพาณิชย์ในการพัฒนาอีก 2 โครงการ คือ การใช้บล็อกเชนในระบบการออกพันธบัตร ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนได้นับพันธบัตรเร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 15 วันมาเป็น 2 วันทำการ รวมถึง Wholesale Interbank ซึ่งจะเป็นรูปแบบ Digital Currency ช่วยในการชำระเงินระหว่างกันของธนาคารพาณิชย์ โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดการร่วมสร้างชุมชนดิจิทัลขนาดใหญ่ของประเทศ

            ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ประมาณการณ์การออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 1.35 ล้านล้านบาท คิดเป็นกว่า 500,000 ฉบับ เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15-20% ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของ ระบบมีความปลอดภัยสูง โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการปลอมแปลง  สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายของธนาคารกับภาคธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้น
          
             อย่างไรก็ตามในวันนี้ ผู้ว่าการ ธปท.ยังได้ ร่วมเปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solution โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แสดงนวัตกรรม fintech ใหม่ๆน่าสนใจ พร้อมสัมมนาย่อยในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน  โดยมีนวัตกรรที่น่าสนใจจากธนาคารต่างๆ

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top