เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 มีนาคม 2561

ยอดตั้งบริษัทใหม่ ก.พ.61 ลดลง อยู่ที่ 6,356 ราย


          นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จัดตั้งใหม่ ทั่วประเทศจำนวน 6,356 ราย ลดลง 609 ราย หรือ 9% จากเดือน ม.ค.61 ที่มีจำนวน 6,965 ราย แต่เพิ่มขึ้นจำนวน 605 ราย หรือ 11% จากเดือน ก.พ.ปีก่อน // ส่งผล ทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน  17,636 ล้านบาท ลดลง 304 ล้านบาท หรือ 2%  จากเดือน ม.ค.61
          สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 613 ราย คิดเป็น 10%  // รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 349 ราย คิดเป็น 5%  // และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร จำนวน 166 ราย คิดเป็น 3%  
          ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือน ก.พ.61 มีจำนวน 810 ราย ลดลง 540 ราย หรือ 40% จากเดือน ม.ค.61
          โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 88 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน  62 ราย คิดเป็น 8% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 27 ราย คิดเป็น 3%
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top