เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 มิถุนายน 2560

กรมพัฒน์ฯสอนคนไทยเป็นเถ้าแก่

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ องค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ด้านอาหารที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาจากกรมฯ มาร่วมกันจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจจะมีอาชีพเป็นของตนเอง โดยจะเริ่มต้นจากการฝึกให้ทำ “ก๋วยเตี๋ยว” เพราะเป็นอาหารที่ทำได้ง่าย สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ไม่ยาก โดยจะเริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมฯ ตั้งแต่เดือนก.ค.2560 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ กรมฯ จะดึงพันธมิตรมาฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งจะเริ่มจากมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ มาสอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว วิธีการปรุงรสชาติ ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความหลากหลายในด้านสินค้าอาหาร ก็จะดึงมาสอนวิธีการทำอาหารที่แต่ละแฟรนไชส์มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งไม่จำเป็นว่ามาเรียนแล้ว จะต้องซื้อแฟรนไชส์ แต่สามารถขอซื้อวัตถุดิบจากแฟรนไชส์เพื่อไปทำอาหารขายได้ โดยจะมีการจัดทำหลักสูตรหมุนเวียนกันไป และยังจะช่วยแนะนำวิธีการทำธุรกิจ ทั้งการจัดทำบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย
          "กรมฯ จะเร่งผลักดันให้ธุรกิจไมโครบิสสิเนส หรือธุรกิจเล็กๆ เกิดเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มจากธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายเอาไว้ เพราะเป็นธุรกิจยอดนิยมและคนไทยสนใจทำ โดยตามสถิติการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ทุกๆ เดือน ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่มียอดจดเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด”น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว
          น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าวว่า สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพ.ค.2560 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,832 ราย เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.2559 สูงสุดในรอบ 4 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 31,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% ส่งให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจช่วง 5 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) มีจำนวน 29,417 ราย เพิ่มขึ้น 14% มีทุนจดทะเบียน 5 เดือน มูลค่า 123,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ส่วนการจดทะเบียนเลิกกิจการ มีจำนวน 1,074 ราย เพิ่มขึ้น 11% มีทุนจดทะเบียนเลิก 10,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 263% โดยในช่วง 5 เดือน มีธุรกิจเลิกกิจการ 4,933 ราย ลดลง 9%และมีทุนจดทะเบียนเลิก 23,448 ล้านบาท ลดลง 58%
          "หากประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ เชื่อว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 66,000 รายค่อนข้างแน่นอน หรือเพิ่มขึ้น 10% โดยสาเหตุที่ทำให้ยอดการจดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือ SMEs 20,000 ล้านบาท และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอีก 15,000 ล้านบาท ที่เริ่มออกมาขับเคลื่อน ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจเกิดขึ้นมาก และยังได้รับผลดีจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ทั้งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น การบริโภคดีขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรที่สูงขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น"น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top